Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjel­ma vuon­na 2022. Ryh­mä  paril­lis­ten viik­ko­jen tors­tai­sin klo 17-18 jäsentalolla.

8.9. Tavoit­tei­ta ääniä­kuu­le­vien ryh­män suh­teen syk­syl­lä 2022 ja mitä hyö­tyä ääni­ryh­mäs­tä voi olla, äänikartta

22.9.  Miten äänet alkoivat?

6.10. Mik­si ihmi­nen kuu­lee ääniä? Mis­tä äänet johtuvat?

20.10. Koke­muk­sie­si ymmärtäminen

3.11. Hal­lin­ta­kei­not

17.11. Sel­viy­ty­mis­kei­not

1.11. Ään­ten kans­sa sel­viy­ty­mään oppi­mi­nen on prosessi

15.12. Käy­dään yhdes­sä syömässä.

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17
Su klo 12–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Cassandra Meuronen
041 312 1068
cassandra.majakkary@elisanet.fi

Julia Salehi
044 243 6428
julia.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
041 311 6512

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.