Jäsentalo avataan 1.7.

Ter­ve­tu­loa jäl­leen jäsentalolle!

Avaam­me jäsen­ta­lon jäl­leen tors­tai­na 1.7. alkaen. Olem­me auki joka arki­päi­vä klo 10-17. Otam­me sisään kävi­jöi­tä siten, että tur­va­vä­lit säi­ly­vät. Haas­tat­te­lem­me tuli­jat ovel­la ja ohjaam­me käsien­pe­suun. Olo­huo­nees­sa on teh­ty pien­tä huo­ne­ka­lu­jen uudel­leen sijoit­te­lua, joten älkää häm­mäs­ty­kö. Tavoit­tee­na on saa­da tilois­ta viih­tyi­säm­mät. Kah­vi­las­ta voi ostaa kah­via, tee­tä ja jää­te­löä. Lou­nas­ruo­kai­lu ja jäsen­ta­lol­la toi­mi­vat ryh­mät alka­vat myö­hem­min elokuussa.

Team­sis­sa jär­jes­te­tyt Maja­kan kah­vi­het­ki -ryh­mät jää­vät tauol­le 1.7. alkaen, samoin kah­vit­te­lut Palo­hei­nän majal­la tiis­tai­sin. Pik­nik jat­kuu vie­lä hei­nä­kuus­sa 6.7. ja elo­kuus­sa 3.8. klo 11.30. Pik­ni­kil­le pitää ilmoit­tau­tua henkilökunnalle.

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.