Ker­ho­ka­len­te­ri

Maa­na­tai

11.00-12.00

!!! TAUOL­LA JOU­LU­KUUN !!! Kai­kil­le avoin ver­tais­tu­ki- ryh­mä
ohjaa­ja: Sir­ja

13.00-15.00

Lef­fa­ker­ho
ohjaa­ja: Riit­ta

15.00-17.00

Peli­ker­ho
ohjaa­jat: Mat­ti ja Sami

Tiis­tai

12.00-14.00

Maa­laus­ker­ho
ohjaa­ja: Allan

14.00 - 15.00

Kei­laus­ta Hel­sin­gin­ka­dun Urhei­lu­hal­lil­la

Ohjaa­ja: Pete

14.30-16.30

Karao­ke
ohjaa­ja: Sir­ja

Kes­ki­viik­ko

09.00-10.00

Ilmai­nen aamu­puu­ro

11.00-12.00

!!! Seu­raa­van ker­ran 19.12 !!! Mies­ten ryh­mä
ohjaa­ja: Jou­ni S

13.00-14.00

Levy­raa­ti
ohjaa­ja: usei­ta ohjaa­jia

14.00-15.00

Kon­so­li­pe­li­ryh­mä
ohjaa­ja: Jaak­ko

15.00 - 16.00

Ääniä kuu­le­vien ryhmä/Moniääniset ry
ohjaa­ja: Sami

14.00-15.00

Bin­go
ohjaa­ja: Jar­mo

Tors­tai

11.00-12.00

Mie­li maas­ta -ryhmä/Mieli Maas­ta ry
ohjaa­ja: Armi

14.40 - 16.00

Kun­to­sa­li- ja uintiryhmä/Pirkkolan uima­hal­li. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 14.30.

Ohjaaj­na: Irma.

13.00 - 14.00

Jut­tu­ryh­mä
ohjaa­ja: Tee­mu

15.00-16.00

Bil­jar­dia Ritzis­sä
ohjaa­ja: Ale­jandro

14.00-15.00

Käsi­työ­ryh­mä
ohjaa­ja: San­na

15.00-16.00

Pai­non­hal­lin­ta­ryh­mä
ohjaa­ja: Sir­ja

Per­jan­tai

14.30-16.00

Leh­ti­ryh­mä, tule mukaan teke­mään Tuu­li­vii­riä!
ohjaa­ja: Usei­ta vetä­jiä

11.00 - 12.00

Ren­tou­tus­ryh­mä
Ohjaa­ja: Sel­ki tai Eija

15.00-17.00

Kon­so­li­pe­li­ryh­mä PS3
ohjaa­ja: Jaak­ko

14.00

Tie­do­tus­vart­ti, tule kuun­te­le­maan vii­kon tär­pit
Pj. Erkki/Vpj. Ante­ro

Lau­an­tai

Jäsen­ta­lo kiin­ni

 

Sun­nun­tai

12.00-17.00

Majak­ka auki
Vaih­tu­va päi­vys­tä­jä

13.00-17.00

Peli­ryh­mä
ohjaa­ja: Mat­ti

12.00-14.00

Lei­von­ta­ryh­mä parit­to­mil­la vii­koil­la
ohjaa­ja: Irma

13.00-15.00

Muka­vien lef­fo­jen- ryh­mä
ohjaa­ja: usei­ta vetä­jiä