Ret­ket ja tapah­tu­mat

Tiis­tai­na 27.8.2019

 

 

 

Läh­dem­me klo 13 koh­ti Haka­sal­men huvi­laa ja näyt­te­lyä Suru­ton kau­pun­ki. Ret­ki on ilmai­nen ja mukaan mah­tuu 10 ensim­mäis­tä ilmoit­tau­tu­nut­ta. Täs­sä vie­lä lisä­tie­toa näyt­te­lys­tä: Ter­ve­tu­loa kak­si­kym­men­tä­lu­vun Hel­sin­kiin! Pal­jas­te­taan pol­vet, pan­naan pul­lot pii­loon. Tyy­dy­tään koti­mai­seen, kai­ho­taan ulko­mais­ta. Ope­tel­laan aja­maan autoa, ampu­maan ja tans­si­maan. Ja hymyä huu­leen. Tääl­lä usko­taan huo­mi­seen.

Ma 2.9 klo 10

Yhdis­tyk­sen ryh­män­ve­tä­jien pala­ve­ri Teu­von Tuval­la klo 10. Tilai­suus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le Maja­kas­sa ryh­mää ohjaa­vil­le. 

Kes­ki­viik­ko­na 4.9 klo 

Läh­de­tään yhdes­sä viet­tä­mään kivaa lii­kun­ta­päi­vää Hel­sin­gin Eläin­tar­han­ken­täl­le. Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton jär­jes­tä­mäs­sä lii­kun­ta­ta­pah­tu­mas­sa on tar­jol­la kivaa teke­mis­tä ja voit kokeil­la myös uusia lii­kun­ta­la­je­ja kun­nos­ta riip­pu­mat­ta. Osal­lis­tu­jil­le tar­jol­la pien­tä pur­ta­vaa.

Per­jan­tai 6.9 klo 13-

Läh­de kans­sam­me Kai­sa­nie­men kas­vi­tie­teel­li­seen puu­tar­haan. Peril­lä kaf­fet. Ilmai­nen ret­ki

Per­jan­tai­na 13.9 klo 11.30

Tule juo­maan onnen päi­vän kaf­fet ja osal­lis­tu ilmai­seen bin­goon! Voit­ta­jal­le hie­no Lei­jo­nan ran­ne­kel­lo.

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.