Ret­ket ja tapah­tu­mat

Maa­nan­tai 11.2

 Opas­tet­tu ret­ki Edus­kun­ta­ta­loon. Ilmoit­tau­du Hei­dil­le toi­mis­toon 044-985 0058 (nimi tulee ilmoit­taa Edus­kun­taan 3 päi­vää ennen ret­keä). Ilmoit­tau­tues­sa­si saat ret­keä kos­ke­vat ohjeet.

Ke 13.2

Ret­ki Hel­mi ry:n Hert­to­nie­men jäsen­ta­lol­le (Mäen­las­ki­jan­tie 4, Hki) kuun­te­le­maan runo­ja ja puhet­ta riit­tä­mät­tö­myy­des­tä. Esiin­ty­jä­nä runoi­li­ja Eli­na Sal­mi­nen ja lau­la­ja Sii­ri Kan­gas. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta 14.30. Ohjaa­ja­na ret­kel­lä muka­na iha­na lähi­hoi­ta­jam­me Tii­na.

To 14.2 Ystä­vän­päi­vä

Ter­ve­tu­loa jäsen­ta­lol­le Ystä­vän­päi­vän kemui­hin klo 12-15. Aloi­tam­me klo 12- 13 naut­ti­mal­la mais­tu­vaa pit­saa ja juo­mal­la  munk­ki­kah­vit (hin­ta nor­maa­li lou­nas 3,50€). Ohjel­mas­sa klo 13-15 musi­soin­tia, tans­sia ja lau­lan­taa. Ter­ve­tu­loa!

Tors­tai 28.2

Hip­Hop pulk­ka­mä­keen par­haas­sa seu­ras­sa :). Läh­dem­me yhdes­sä las­ke­maan las­kiais­ta Palo­hei­nän hui­pul­le. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13. Peril­lä kaf­fet tai kaa­kaot. Pukeu­du läm­pi­mäs­ti! Ilmoit­tau­du Hei­dil­le niin osaam­me vara­ta riit­tä­väs­ti pulk­kia mukaan.

TIIS­TAI 2.4

Maja­kan oma­toi­mi-ret­ki Tal­lin­naan. Hin­ta 10 euroa ja mukaan pää­set ilmoit­tau­tu­mal­la toi­mis­toon ja mak­sa­mal­la ris­tei­lyn hin­nan. Läh­tö Viking XPRS 10.30 ja paluu takai­sin Hel­sin­gis­sä klo 19.30. Hin­ta sisäl­tää mat­kan. Ruo­at ym. omal­la kus­tan­nuk­sel­la.