Ret­ket ja tapah­tu­mat

Tiis­tai­na 27.8.2019

 

 

 

Läh­dem­me klo 13 koh­ti Haka­sal­men huvi­laa ja näyt­te­lyä Suru­ton kau­pun­ki. Ret­ki on ilmai­nen ja mukaan mah­tuu 10 ensim­mäis­tä ilmoit­tau­tu­nut­ta. Täs­sä vie­lä lisä­tie­toa näyt­te­lys­tä: Ter­ve­tu­loa kak­si­kym­men­tä­lu­vun Hel­sin­kiin! Pal­jas­te­taan pol­vet, pan­naan pul­lot pii­loon. Tyy­dy­tään koti­mai­seen, kai­ho­taan ulko­mais­ta. Ope­tel­laan aja­maan autoa, ampu­maan ja tans­si­maan. Ja hymyä huu­leen. Tääl­lä usko­taan huo­mi­seen.

Ma 2.9 klo 10

Yhdis­tyk­sen ryh­män­ve­tä­jien pala­ve­ri Teu­von Tuval­la klo 10. Tilai­suus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le Maja­kas­sa ryh­mää ohjaa­vil­le. 

Kes­ki­viik­ko­na 4.9 klo 

Läh­de­tään yhdes­sä viet­tä­mään kivaa lii­kun­ta­päi­vää Hel­sin­gin Eläin­tar­han­ken­täl­le. Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton jär­jes­tä­mäs­sä lii­kun­ta­ta­pah­tu­mas­sa on tar­jol­la kivaa teke­mis­tä ja voit kokeil­la myös uusia lii­kun­ta­la­je­ja kun­nos­ta riip­pu­mat­ta. Osal­lis­tu­jil­le tar­jol­la pien­tä pur­ta­vaa.

Per­jan­tai 6.9 klo 13-

Läh­de kans­sam­me Kai­sa­nie­men kas­vi­tie­teel­li­seen puu­tar­haan. Peril­lä kaf­fet. Ilmai­nen ret­ki

Per­jan­tai­na 13.9 klo 11.30

Tule juo­maan onnen päi­vän kaf­fet ja osal­lis­tu ilmai­seen bin­goon! Voit­ta­jal­le hie­no Lei­jo­nan ran­ne­kel­lo.

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

majakka.ry(a)kolumbus.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Piia Koskinen 044 243 6428

piia.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.