Tie­do­tuk­set

Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous on siir­ty­nyt: Kokous pide­tään pe 20.9 klo 14 Teu­von Tuval­la (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 13E, asu­kas­ti­la)

Käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat ja äänes­te­tään yhdis­tyk­sel­le puheen­joh­ta­ja ja joh­to­kun­ta. Yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukai­ses­ti viral­li­nen kokous­kut­su on ilmoi­tet­tu ke 4.9 Hel­sin­gin Sano­mis­sa, sekä yhdis­tyk­sen ilmoi­tus­tau­lul­la.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Maja­kan van­ha lan­ka­nu­me­ro ei ole enää käy­tös­sä. Tavoi­tat hen­ki­lö­kun­nan ark 10-17:

050 469 8222 Toi­min­nan­joh­ta­ja Eija Wal­lin­hei­mo

044 985 0058 Jär­jes­tö­sih­tee­ri Hei­di Rau­tio

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

majakka.ry(a)kolumbus.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Piia Koskinen 044 243 6428

piia.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.