Tie­do­tuk­set

Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous on siir­ty­nyt: Kokous pide­tään pe 20.9 klo 14 Teu­von Tuval­la (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 13E, asu­kas­ti­la)

Käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat ja äänes­te­tään yhdis­tyk­sel­le puheen­joh­ta­ja ja joh­to­kun­ta. Yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukai­ses­ti viral­li­nen kokous­kut­su on ilmoi­tet­tu ke 4.9 Hel­sin­gin Sano­mis­sa, sekä yhdis­tyk­sen ilmoi­tus­tau­lul­la.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Maja­kan van­ha lan­ka­nu­me­ro ei ole enää käy­tös­sä. Tavoi­tat hen­ki­lö­kun­nan ark 10-17:

050 469 8222 Toi­min­nan­joh­ta­ja Eija Wal­lin­hei­mo

044 985 0058 Jär­jes­tö­sih­tee­ri Hei­di Rau­tio

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.