Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

 Jasen­ta­lo on taas auki arki­sin klo 10-17!

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas! Hoi­dot jäsen­ta­lol­la: Kas­vo­hoi­to 50 € Jal­ka­hoi­to 30 € Kas­vo­hoi­to BYAS-lait­teel­la 50 € Var­ta­lon sel­lu­liit­ti­hoi­to BYAS-lait­teel­la 50 € Meik­kaus ja meik­kio­pas­tus 20 € Kul­mien kes­to­vär­jäys 10 € Mak­su kätei­sel­lä tai kor­til­la. Mer­vi on talolla…

lue lisää

Kesä­ret­ki Mus­ta­saa­reen (TÄYN­NÄ)

Ret­ki täyn­nä! Majak­ka jär­jes­tää kesä­ret­ken Hel­sin­gin Mus­ta­saa­reen tors­tai­na 15.7. klo 11.00. Tapaa­mi­nen Tai­val­saa­ren lai­tu­ril­la (Hiek­ka­ran­nan­tie 5) klo 10.50. Yhdis­tys mak­saa lau­tan ja lou­naan. Mukaan mah­tuu enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa. Ilmoit­tau­du hen­ki­lö­kun­nal­le 050 469 8222 tai…

lue lisää

Ret­ket ja tapahtumat

  • Ret­ki Mus­ta­saa­reen to 15.7. klo 11.00. Lisä­tie­dot tääl­tä.
  • Kesä­pik­ni­kit 6.7. ja 3.8. klo 11.30 Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jal­la, Majak­ka tar­jo­aa täy­te­tyn paton­gin 15 hen­gel­le, lisä­tie­toa ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta tääl­tä.

Tie­do­tuk­set

  • Tors­tain käve­ly­ryh­män tilal­la uin­ti­ryh­mä klo 12.50 uimas­ta­dio­nil­la ja tiis­tain uin­ti­ryh­mä siir­tyy myös uimas­ta­dio­nil­le klo 8.50
  • Avaam­me jäsen­ta­lon hei­nä­kuus­sa! 1.7. alkaen olem­me auki arki­sin klo 10-17. Tervetuloa!

Kesän lii­kun­ta­ryh­mät

  • Ma klo 15 mini­gol­fia Taivallahdessa
  • Ti klo 8.50 aamu-uin­tia Uimastadionilla
  • Ti klo 17 fris­bee­gol­fia Munkkiniemessä
  • Ke klo 15 jal­ka­pal­loa Laa­ja­suon kentällä
  • To klo 12.50 uin­tia Uimastadionilla
  • La klo 14 jal­ka­pal­loa Laa­ja­suon kentällä

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Jäsentalo on avoinna 1.7.21 alkaen
Arkisin ma-pe klo 10-17
Viikonloppuisin suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.