Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa tekemistä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

 !!! Jäsen­ta­lo on sul­jet­tu aina­kin 31.3.2021 asti joh­tuen val­lit­se­vas­ta koro­na­ti­lan­tees­ta. Avaam­me toki aiem­min jos mahdollista.

Jär­jes­täm­me toi­min­taa lähin­nä ver­kos­sa. Tule mukaan  omaan video­ta­paa­mi­seem­me Live­Team­siin: Klik­kaa täs­tä ma, ke ja pe  klo 12-13. Tors­tai­sin nais­ten­ryh­mä klo 14 ja Per­jan­tai­sin bin­go  klo 14- . Ilmoit­tau­du hlö­kun­nal­le per­jan­tai­na ennen klo 12 niin saat oman lipuk­keen ja pää­set mukaan pelaamaan. 

Levy­raa­ti Face­boo­kis­sa Maja­kan jut­tu­ryh­mäs­sä joka kes­ki­viik­ko  klo 14. Toi­vei­ta voit lait­taa Maja­kan jut­tu­ryh­män pos­tauk­sen alle.

Lisäk­si Maja­kal­la on oma Tuki­ne­tin Mie­le­tön Chat joka ti ja to klo 13-15. Pää­set mukaan chat­tiin klik­kaa­mal­la tum­men­net­tua Tuki­ne­tin linkkiä.

Hen­ki­lö­kun­nan tavoi­tat joka arki­päi­vä klo 10-17 puhe­li­mit­se ja heil­le saa soit­taa kuu­lu­mi­sia, ahdis­tuk­sia, ilo­ja ja suruja.

Hei­di 044 985 0058

Eija 050 469 8222

Jenni/löytävä työ 044 24 36428 

   Ret­ket ja tapahtumat

  • Koro­na tilan­teen vuok­si käve­ly­ryh­mät tauol­le tois­tai­sek­si! Maa­nan­tais­ta 1.3.21 alkaen.
  • Kaik­ki muu toi­min­ta on nyt perut­tu ja jäsen­ta­lo on täy­sin suljettu.
  • Tavoi­tat hen­ki­lö­kun­nan puhe­li­mit­se joka arki­päi­vä klo 10-17.
  • Maja­kan oma Mie­le­tön -chat joka maa­nan­tai, tiis­tai ja tors­tai klo 13-15 Tuki­ne­tis­sä.  Klik­kaa täs­tä Mie­le­tön Chattiin 

Tie­do­tuk­set

Yhdis­tyk­sen jäsen­ta­lo on sul­jet­tu 31.3.2021 asti joh­tuen val­lit­se­vas­ta koronatilanteesta.

Levy­raa­ti Face­boo­kis­sa Maja­kan jut­tu­ryh­mäs­sä  ke klo 14.

Bin­go per­jan­tai­sin. Link­ki Live­Team­siin sivun alussa.

Maja­kan oma Mie­le­tön chat joka maa­nan­tai, tiis­tai ja tors­tai klo 13-15 Tuki­ne­tis­sä. Klik­kaa täs­tä Mie­le­tön Chattiin

 

Jäsen­ta­lo sul­jet­tu 31.3.2021 asti!

  • Lii­kun­ta­ryh­mät tauolla.
  • Vir­kis­tys­ryh­mät tauolla.

Tutus­tu jäsen- ja kävijäetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Jenni Varila 044 2436 428

jenni.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.