Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

 

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va päih­tee­tön yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta muka­vaa yhdes­sä­oloa ja jär­ke­vää toi­min­taa kotiin yksin jää­mi­sen sijaan. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo avoin­na 10-17

Maja­kan tie­do­te vii­kol­le 8 (ma 19.2 – pe 23.2)

Majak­ka on auki koko vii­kon nor­maa­lis­ti klo 10-17, pait­si ma 19.2, jol­loin olem­me auki klo 10-13 vesi­kat­kon vuoksi.

Huom! Lou­nas­ruo­kai­lu alkaa nykyi­sin klo 12.30.

Ma 19.2 auki klo 10-13, ei ruokaa
Ti 20.2 auki klo 10-17, lou­naak­si broi­le­ria kermakastikkeella
Ke 21.2 auki klo 10-17, lou­naak­si nak­ki­kas­ti­ke ja muussia
To 22.2 auki klo 10-17, lou­naak­si kinkkukiusausta
Pe 23.2 auki klo 10-17, lou­naak­si vii­kon hävik­kiä 2€/annos
Vii­kon ryh­mät nor­maa­lis­ti, tervetuloa! 

 

Jäsen­ten omia juttuja:

 • Jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neil­le joka kk toi­nen tors­tai  jäsen­kah­vit Maja­kas­sa klo 15-17. Huom! Talo on sul­jet­tu muil­ta jäsen­kah­vien aika­na (seu­raa­van ker­ran 14.3 ja 11.4 ja 16.5).
 • Ilmai­nen synt­tä­ri­lou­nas syn­ty­mä­päi­vä­nä, hae etuun oikeut­ta­va kupon­ki toimistolta
 • Ilmai­set jäsen­ten pik­ku­jou­lut ja kesäl­lä grillijuhla
 • Oikeus Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kurs­seil­le ja koulutuksiin
 • Äänioi­keus yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­sis­sä kokouk­sis­sa kevääl­lä ja syksyllä.

 

 

 

Kevään ret­kiä, ilmoit­tau­du toimistolle

 • Ke 21.2. klo 14 läh­tö K1 Valo­ku­va­tai­teen museoon, ilmai­nen 
 • Ke 28.2. ret­ki Kuusi­jär­vel­le sau­no­maan ja pais­ta­maan mak­ka­raa, oma­vas­tuu HSL-bus­si­lip­puun BC-alue 
 • Pe 1.3 klo 14 läh­tö tutus­tu­maan Tsäns­siin. Ilmainen.
 • Ke 13.3. klo 14 läh­tö Design­museoon, ilmai­nen 
 • To 21.3. klo 14 läh­tö Tek­nii­kan museoon, ilmai­nen 
 • Ke 27.3. klo 14 läh­tö Tai­de­museo HAMiin, ilmai­nen 
 • Ke 10.4. klo 13 Avo­mie­lin tie­to­kil­pai­lu koh­taa­mis­paik­ka Tsäns­sis­sä 

 

 

 

Tapah­tuu talol­la täl­lä viikolla:

 • Ääni­ryh­mä kes­ki­viik­ko­na 21.2 klo 16.30
 • Ret­ki Valo­ku­va­tai­teen museoon ke 21.2 klo 14, ret­ki on ilmai­nen, ilmoit­tau­du 050 4698222.
 • Noa­hin tai­de­ryh­mä aloit­taa tors­tai­sin 22.2 alkaen klo 13, ter­ve­tu­loa mukaan

 

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlsson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.