Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki arki­sin klo 10 - 17

ja sun­nun­tai­sin klo 12 - 17.

Tule­via tapahtumia

  • Jäsen­ta­lo auki nor­maa­lis­ti ma-pe klo 10-17
  • Pe 31.3 ilmai­nen ret­ki Oop­pe­raan kat­so­maan balet­tia Jekyll & Hyde TÄYN­NÄ!

Ret­kiä ja tapah­tu­mia, ilmoit­tau­du toi­mis­toon 044 9850058

  • Pe 31.3 ilmai­nen ret­ki Oop­pe­raan kat­so­maan balet­tia Jekyll & Hyde TÄYN­NÄ!

 

 

 

Ajan­koh­tais­ta ja uusia ryh­miä 2023

  • Digi-kli­nik­ka joka ma klo 15.30 - 17. Ota mukaa­si pank­ki­tun­nuk­set ja digi­lait­teet, joi­den kans­sa tar­vit­se opastusta.
  • Kes­ki­viik­koi­sin Lef­fa­ryh­mä klo 15 -
  • Tors­tai­sin Musa­vi­deot klo 15 -
  • Iloi­set sink­ku­kah­vit joka tiis­tai klo 15.15. Talo tar­jo­aa kah­vit ja pul­laa tmv.

Ryh­mät

HUO­MIO! Ryh­mät ovat ilmai­sia, sinun tar­vit­see vain saa­pua paikalle 🙂

Elo­ku­van­te­ko­ryh­mä tauolla!!!

 

 

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17
Su klo 12–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlson 28.3 alkaen
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.