Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki nor­maa­lis­ti arki­sin klo 10-17

Sun­nun­tai­sin jäsen­ta­lo ei tois­tai­sek­si ole auki.

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjelma

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjel­ma vuon­na 2022. Ryh­mä tors­tai­sin klo 17-18 jäsen­ta­lol­la. 13.1. Tavoit­tei­ta ääniä­kuu­le­vien ryh­män suh­teen kevääl­lä 2022 ja mitä hyö­tyä ääni­ryh­mäs­tä voi olla (Mervi)20.1. Sami ohjaa keskustelua27.1. Sami ohjaa keskustelua3.2. Mis­tä äänet johtuvat?…

lue lisää

Maja­kan uusi puheen­joh­ta­ja Mar­ja esittelyssä!

Hei, olen uusi Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­lo-Kaup­pi­nen tule­va­na kau­te­na 2022–2023. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja tit­te­leis­tä. Minul­le on…

lue lisää

Tie­do­tuk­set

 • HUO­MIO! Käy kurk­kaa ryh­mä­ka­len­te­rin kesäaikataulut
 • Lou­nas arki­sin klo 12-13
 • !! Live­Teams  jat­koa seu­raa­van ker­ran vas­ta syys­kuus­sa.
  Lii­ty kokouk­seen nap­saut­ta­mal­la tätä
 • Por­ra­stree­nit Palo­hei­näs­sä, tref­fit maa­nan­tai­na klo 14 seu­raa­vi­na päi­vi­nä:  4.7 ja 11.7 ja 18.7 Palo­hei­nän majan edes­sä (Palo­hei­nän­tie 124).
 • Mer­vin kas­vo - ja jal­ka­hoi­toa jäsen­ta­lol­la jat­kuu syksyllä.

 

 

.Ret­ket ja tapahtumat

 • Kaik­ki ret­ket ovat ilmai­sia, ilmoit­tau­du ret­ki­pu­he­li­meen 0413116512 tai hlökunnalle.
 •  Ti 5.7 Mölk­ky­tur­naus Hel­mis­sä klo 13.
 • Ti 12.7 Palo­hei­nän pic­nic klo 11, kahvittelua(täynnä)
 • To 21.7 klo 10.30 Pih­la­ja­saa­ren ret­ki (täyn­nä), peril­lä grillausta
 • To 7.7 Tule vir­kis­täy­ty­mään Pirk­ko­lan plo­til­le, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 14. Jäsen­ta­lol­ta saat tri­pin ja banaanin.
 • Ke 27.7 Uima­ret­ki Nuuk­sioon, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 11, peril­lä voi myös kerä­tä mus­ti­koi­ta. Mukaan uima­va­rus­teet, juo­ma­pul­lo ja hellehattu.
 • Ma 8.8 Suo­men­lin­nan ret­ki klo 12, picnic.(täynnä)
 • Ti 9.8 Mini­golf-tur­naus
 • Ti 16.8 Palo­hei­nän pic­nic, kah­vit­te­lua
 • SUO­SI­TEL­LAAN AINA OMAA VESI­PUL­LOA MUKAAN RETKILLE!!!

 Ryhmät

HUO­MIO! Osa ryh­mis­tä jää kesä­tauol­le, kat­so ryh­mä­ka­len­te­ris­ta tar­kat tiedot.

 • Uin­tia tiis­tai­sin klo 9 ja tors­tai­sin klo 13 Uimastadionilla.
 • Mini­golf tiis­tai­sin klo 15.30 Tai­val­lah­den mini­gol­fra­ta (hiek­ka­ran­nan­tie 1).
 • Fres­bee­golf Munk­ki­nie­men radal­la (nuottapolku12).
 • Käve­ly­ryh­mä joka ke klo 10, läh­tö jäsentalolta. 
 • Jal­ka­pal­lo vuo­rom­me Laa­ja­suon­ken­tän teko­nur­mel­la kes­ki­viik­koi­sin klo 16-17 ja lau­an­tai­sin 14-16.
 • Mölk­kyä kes­ki­viik­koi­sin klo 13, jäsen­ta­lon lähistöllä.

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin, saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su toistaiseksi suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Cassandra Meuronen
041 312 1068
cassandra.majakkary@elisanet.fi

Julia Salehi
044 243 6428
julia.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
041 311 6512

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.