Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki arki­sin klo 10-17

Huom! Su auki taas 15.1 alkaen

Tapah­tu­mia talolla

  • Jäsen­ta­lo auki nor­maa­lis­ti ma-pe klo 10-17
  • Sun­nun­tai­sin auki klo 12-17 ja klo 14 keittolounas
  • Ke 22.2 ilmai­nen ret­ki oop­pe­raan kat­so­maan Ray­mond- nimis­tä oop­pe­ran pääharjoitusta

Ret­kiä ja tapahtumia

* Talo auki sun­nun­tai­sin klo 12-17 ja tar­jol­la ilmai­nen keit­to­lou­nas klo 14-15

 

Ajan­koh­tais­ta ja uusia ryh­miä 2023

  • Vil­la­su­kan neu­lon­taa yhdes­sä ope­tel­len joka to klo 13 . Ota mukaan val­mis var­si tai aloi­ta koko­naan alus­ta. Meil­tä löy­tyy lan­gat ja puikot.
  • Bin­go alkaa jäl­leen maa­nan­tai­sin klo 13 (2.1 alkaen)
  • Iloi­set sink­ku­kah­vit tam­mi-hel­mi­kuus­sa joka tiis­tai klo 15.15. Talo tar­jo­aa kah­vit ja pul­laa tmv.
  • Jäsen­ta­lol­la ilmai­nen keit­to­lou­nas 15.1 alkaen joka sun­nun­tai klo 14-15
  • Mer­vin kos­me­to­lo­gi­sa­lon­ki pal­ve­lee:  Tam­mi­kuus­sa hoi­to­ja on  ke 25.1. klo 11-14.

Ryh­mät

HUO­MIO! Ryh­mät ovat ilmai­sia, sinun tar­vit­see vain saa­pua paikalle 🙂

  • Mie­li maas­ta ryh­mä seu­raa­van ker­ran 9.1.2023
  • Musa­vi­deo­ker­ho jää tauol­le toistaiseksi.

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17
Su klo 12–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Cassandra Meuronen
041 312 1068
cassandra.majakkary@elisanet.fi

Julia Salehi
044 243 6428
julia.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
041 311 6512

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.