Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

 

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va päih­tee­tön yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta muka­vaa yhdes­sä­oloa ja jär­ke­vää toi­min­taa kotiin yksin jää­mi­sen sijaan. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on avoin­na arki­sin klo 10-17

Maja­kan lou­nas­lis­ta vko 15 eli 15.4-19.4

Huom! Lou­nas­ruo­kai­lu alkaa nykyi­sin klo 12.30.

Ma 15.4. Makaronilaatikko
Ti 16.4. Nak­ki­kas­ti­ke ja muussi
Ke 17.4. Spa­get­ti ja tonnikalakastike
To 18.4 Kana­pyö­ry­kät ja muussi
Per­jan­tai­sin aina vii­kon hävik­ki­ruo­kaa 2€/annos
Pe 12.4. lou­naak­si mys­tee­riä 2€
Ter­ve­tu­loa! 

 

Jäsen­ten omia juttuja:

 • Sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous ke 17.4 klo 14 Teu­von tuval­la. Kokouk­seen tulee ilmoit­tau­tua etukäteen!
 • Jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neil­le joka kk toi­nen tors­tai  jäsen­kah­vit Maja­kas­sa klo 15-17. Huom! Talo on sul­jet­tu muil­ta jäsen­kah­vien aika­na (seu­raa­van ker­ran 16.5).
 • Ilmai­nen synt­tä­ri­lou­nas syn­ty­mä­päi­vä­nä, hae etuun oikeut­ta­va kupon­ki toimistolta
 • Ilmai­set jäsen­ten pik­ku­jou­lut ja kesäl­lä grillijuhla
 • Oikeus Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kurs­seil­le ja koulutuksiin
 • Äänioi­keus yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­sis­sä kokouk­sis­sa kevääl­lä ja syksyllä.

 

 

 

Kevään ret­kiä, ilmoit­tau­du toimistolle 

 • Ke 15.5 ret­ki Por­voo­seen, oma­vas­tuu 5€, sis bus­si­mat­kat. Läh­tö klo 11.10 ja paluu klo 15.40.
 • Ke 17.5 jal­ka­pal­lo-otte­lu HJK-VPS
 • Ke 22.5 jal­ka­pal­lo-otte­lu HJK- GNISTAN
 • La 25.5 jal­ka­pal­lo-otte­lu HJK-ILVES
 • Ke 19.6 jal­ka­pal­lo-otte­lu HJK-KUPS
 • La 20.7 jal­ka­pal­lo-otte­lu HJK-FC HAKA

Kesän aika­na teem­me ret­ket myös Mus­ta­saa­reen, Seu­ra­saa­reen, Suo­men­lin­naan ja Val­li­saa­reen jne.

 

 

 

Tapah­tu­mia:

 • Fin­Fa­mi ker­too toi­min­nas­taan pe 12.4 klo 13
 • Ääniä kuu­le­vien ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran ke 24.4 klo 16.30
 • Ke 8.5 Kult­tuu­ri­pa­ja K35 ker­too toiminnastaan
 • Por­ra­stree­nit ja yhtei­sö­kah­vit jat­ku­vat Palo­hei­nän por­tail­la ja ulkoi­lu­ma­jal­la maa­nan­tai­sin 13.5  klo 15 

 

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlsson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.