Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki arki­sin klo 10 - 17

Jäsen­ta­lol­la tänään ti 30.5

 • Lou­naak­si Lasangne
 • klo 13 fiilisryhmä
 • klo 14 levyraati
 • klo 15.15 sinkkukahvit
 • klo 16.30 mini­golf (Hiek­ka­ran­na­tie 1)

 

Tapah­tuu ja sattuu

 • Maa­nan­tai­si ulko­lii­kun­taa Palo­hei­nän portailla/ulkokuntosalilla, lisäk­si ilta­päi­vä­kah­vit joka ma klo 16.30 Palo­hei­nän majal­la. Lisäk­si Palo­hei­nän majal­la on pic­nic-päi­vät seu­raa­van ker­ran 19.6,10.7 ja 21.8.
 • Joka tors­tai­na käve­ly Mau­nu­lan majal­le, läh­tö klo 15 ja peril­lä kaffet.
 • Mer­vin hoi­to­ja tar­jol­la jäsen­ta­lol­la: Kas­vo­hoi­to (50€) / Jal­ka­hoi­to (30€)  kes­ki­viik­ko­na 31.5 klo 11-15 , varaa aika suo­raan Mer­vil­tä p.0451316271

 

 

 

 Kesän 2023 retket

 • Ilmoit­tau­du aina toi­mis­toon 0449850058 tai 0504698222!
 • Ke 7.6 klo 13.30 läh­tö Seurasaareen
 • Ke 14.6 klo 14.45 läh­tö Reitzin koti­museoon Töölöön
 • Ke 21.6 koko­päi­vän ret­ki Tuusu­lan Rusut-jär­vel­le gril­laa­maan, aika­tau­lu tarkentuu
 • To 22.6 klo 12 läh­dem­me Pirk­ko­lan plo­til­le uimaan ja jäätelölle
 • Pe 30.6 ret­ki Val­li­saa­reen, laut­ta läh­tee klo 12 / läh­tö talol­ta klo 10.45
 • Ti 4.7 ret­ke Suo­men­lin­naan, läh­tö klo 14 jäsentalolta
 • Ke 12.7 läh­tö Kaup­pa­to­ril­le kah­vil­le klo 14
 • Ke 2.8 ret­ki Mus­ta­saa­reen, läh­tö klo 10.45 talol­ta tai klo 12 laut­ta­ran­nas­ta TÄYN­NÄ
 • To 10.8 klo 14 läh­tö Kiasmaan
 • Ke 16.8 klo 13.30 ret­ki Hert­to­nie­man kar­ta­nol­le kahville
 • Ma 21.8 ret­ki Ate­neu­miin, läh­tö klo 13.30

 

Ryh­mät

HUO­MIO! Ryh­mät ovat ilmai­sia, sinun tar­vit­see vain saa­pua pai­kal­le 🙂 

 • Fris­bee-golf joka to (1.6 alkaen) klo 16.30 Munk­ki­nie­men fris­bee­ra­dal­la (Nuot­ta­pol­ku 12)
 • Aamu-uin­tia Sta­dio­nin maa­ui­ma­las­sa joka tiis­tai klo 10, tapaa­mi­nen por­til­la hie­man ennen klo 10
 • Kesän ajan Mini­golf klo 16.30 Tai­val­lah­den minigolfradalla,hiekkarannatie 1

 

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17
Su klo 12–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.