Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

 

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va päih­tee­tön yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo auki arki­sin klo 10 - 17

 Ter­ve­tu­loa talolle:

 • Lou­naak­si kanaa sie­ni­kas­tik­keel­la ja riisiä
 • klo 10 kävelyryhmä
 • klo 11 elokuvantekoryhmä
 • klo 13 Mindfullnesharjoitukset
 • klo 14.30 Lef­fa­ryh­mä; The Grintz

 

Jäsen­ten omia juttuja:

 • Jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neil­le joka kk toi­nen tors­tai  jäsen­kah­vit Maja­kas­sa klo 15-17. Huom! Talo on sul­jet­tu muil­ta jäsen­kah­vien aika­na (seu­raa­van ker­ran 14.12 pik­ku­jou­lut).
 • Ilmai­nen synt­tä­ri­lou­nas syn­ty­mä­päi­vä­nä, hae etuun oikeut­ta­va kupon­ki toimistolta
 • Ilmai­set jäsen­ten pik­ku­jou­lut ja kesäl­lä grillijuhla
 • Oikeus Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kurs­seil­le ja koulutuksiin
 • Oikeus äänes­tää syk­syl­lä 2023 Maja­kan hal­li­tuk­sen ja puheen­joh­ta­jan vaalissa

 

 

 

 HUOM!

 • Jäsen­ta­lo sul­keu­tuu joka ma klo 13 vesi­kat­kon vuok­si, ei ruo­kaa tai ryh­miä!
 • Sir­kan jou­lu­kort­ti­pa­ja pide­tään pe klo 14-17, voit ottaa mukaa­si esim. van­ho­ja jou­lu­kort­te­ja tai muu­ta materiaalia.
 • HUOM! Mie­li maas­ta ryh­mä siir­ty­nyt tors­tail­le klo 15 (joh­tuen maa­nan­tain vesikatkoista)
 • Opis­ke­li­joi­den voi­ma­va­ra-kort­ti tapah­tu­ma pe 1.12 klo 15 olk­ka­ris­sa, tervetuloa

 

Lii­kun­ta­ryh­miä tal­vel­la 23-24

 • Vesi­juok­su- ja uin­ti­ryh­mä joka tiis­tai klo 12 Mäke­län­rin­teen uima­hal­lis­sa (Mäke­län­ka­tu 49).
 • Käve­ly­ryh­mä joka ke klo 10, läh­tö jäsentalolta
 • Ilta-uin­tia ja kun­to­sa­li Pirk­ko­lan uima­hal­lis­sa joka tors­tai klo 17 (Pirk­ko­lan Met­sä­tie 6).
 • Kei­laus­ta Hel­sin­gin­ka­dun kei­la­hal­lis­sa , joka tiis­tai klo 15.30 (Hel­sin­gin­ka­tu 25 ).
 • Bil­jar­dia ritzis­sä  joka tors­tai klo 15.30 (Ete­läi­nen Hes­pe­rian­ka­tu 22).

 

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlsson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.