Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

 

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki arki­sin klo 10 - 17

Toi­min­taa Maja­kas­sa Ma 25.9

 • klo 13.15 Bingo
 • klo 14 Mie­li­maas­ta ryhmä
 • klo 16 Ulko­lii­kun­taa ( Pirk­ko­lan ulkoi­lua­lue ja ulkokuntosali )

 

Jäsen­ten omia juttuja:

 • Jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neil­le joka kk toi­nen tors­tai (eli seu­raa­van ker­ran 12.10) jäsen­kah­vit Maja­kas­sa klo 15-17. Huom! Talo on sul­jet­tu muil­ta jäsen­kah­vien aikana.
 • Ilmai­nen synt­tä­ri­lou­nas syn­ty­mä­päi­vä­nä, hae etuun oikeut­ta­va kupon­ki toimistolta
 • Ilmai­set jäsen­ten pik­ku­jou­lut ja kesäl­lä grillijuhla
 • Oikeus Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kurs­seil­le ja koulutuksiin
 • Oikeus äänes­tää syk­syl­lä 2023 Maja­kan hal­li­tuk­sen ja puheen­joh­ta­jan vaalissa

 

 

 

 Syk­syn ret­kiä ja tapahtumia

 • KE 27.9  Ret­ki HIFK-Juku­rit lät­kä­mat­siin Hel­sin­gin jäähalliin(Nordenskiöldinkatu 11-13). Mat­si alkaa klo 18.30. Varaa ja hae lip­pusi jäsen­ta­lol­ta. Lip­pu­ja 10 ensimmäiselle.
 • TO 5.10 Ret­ki Edus­kun­taan, opas­tet­tu vie­rai­lu klo 10, tapaa­mi­nen klo 9.50 Man­ner­hei­min­tien pää­por­tai­den luo­na ylhääl­lä (oikea­puo­li), ilmoit­tau­du toi­mis­toon. Kes­to n.1h
 • TO 5.10 Ret­ki Hel­kat­ti kah­vi­laan, läh­tö talol­ta klo 15. Oma­vas­tuu 2 €, ilmoit­tau­du toimistoon.
 • PE 13.10 Onnen­bin­go, jäsen­ta­lol­la klo 13.30 yhtei­sö­kah­vien yhtey­des­sä. Pal­kin­to­na Lei­jo­na kello!

 

Ryh­mät

 • Vesi­juok­su- ja uin­ti­ryh­mä joka ti 3.10 alkaen klo 12 Mäke­län­rin­teen uima­hal­lis­sa (Mäke­län­ka­tu 49).
 • Ilta-uin­tia ja kun­to­sa­li Pirk­ko­lan uima­hal­lis­sa joka tors­tai klo 17
 • Kei­laus­ta Hel­sin­gin­ka­dun kei­la­hal­lis­sa, joka tiis­tai klo 15.30
 • Jal­ka­pal­lo on nyt lop­pu­nut täl­tä kaudelta.

 

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlsson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.