Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

 

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va päih­tee­tön yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta muka­vaa yhdes­sä­oloa ja jär­ke­vää toi­min­taa kotiin yksin jää­mi­sen sijaan. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on avoin­na arki­sin klo 10-17

Maja­kan tärp­pe­jä vii­kol­le 25 eli 17-21.6

* Ma klo 13 bin­go ja klo 15 por­ra­stree­nit Palo­hei­näs­sä ja klo 16 kah­vit Paloheinässä

* Ti klo 12 uin­ti Märs­kys­sä, klo 13 fii­lis­ryh­mä, klo 14 levy­raa­ti ja klo 15.30 mant­ra­joo­gaa ja klo 15.30 minigolf-kisa

* Ke klo 13 mind­full­ness ja klo 16 jalkapalloa

* To lou­naak­si mys­tee­riä ja ret­ki Pirk­ko­lan plo­til­le. Talo sul­keu­tuu klo 14, hyvää juhannusta!

* Per­jan­tai­na on juhan­nus, talo on kiinni.

Meil­lä run­saas­ti myös mui­ta ryh­miä ja toi­min­taa, kurk­kaa ker­ho­ka­len­te­ris­ta lisää 🙂 !
Muis­tat­han myös, että kos­me­to­lo­gi Mer­vi työs­ken­te­lee koko kesän, varaa oma aika­si hänel­tä suo­raan 045 131 1671 ja hie­ro­ja Toi­vo myös on töis­sä koko kesä­kuun. Varaa aika hie­ron­taan Toi­vol­le ma-to klo 10-10.30 väli­se­nä aika­na: 044 2013 443
Ter­ve­tu­loa! 

 

Jäsen­ten omia juttuja:

 • Jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neil­le joka kk toi­nen tors­tai  jäsen­kah­vit Maja­kas­sa klo 15-17. Huom! Talo on sul­jet­tu muil­ta jäsen­kah­vien aika­na (seu­raa­van ker­ran 27.6).
 • Ilmai­nen synt­tä­ri­lou­nas syn­ty­mä­päi­vä­nä, hae etuun oikeut­ta­va kupon­ki toimistolta
 • Ilmai­set jäsen­ten pik­ku­jou­lut ja kesäl­lä grillijuhla
 • Oikeus Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kurs­seil­le ja koulutuksiin
 • Äänioi­keus yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­sis­sä kokouk­sis­sa kevääl­lä ja syksyllä.

 

 

 

Kesän ret­kiä, ilmoit­tau­du toimistolle

 • To 13.6  Seu­ra­saa­ri, PERUTTU
 • To 20.6 klo 12 Pirk­ko­lan plot­ti, peril­lä jää­te­löt, ilmainen
 • Ti 25.6 klo 12 Val­li­saa­ri, oma­vas­tuu 5€, sis lauttaliput
 • Ti 2.7 Mus­ta­saa­ri oma­vas­tuu 5€, sis laut­ta­li­put, ruo­kai­lu peril­lä omakustanteinen.

 

 

 

Ryh­miä:

 • Kesä­kuus­sa 5 ker­taa mant­ra-ren­tou­tus joka ti ja to klo 15.30. Ohjaa­ja­na Mark­ku. Ryh­mä kokoon­tuu 6.6 sekä 11.6 ja 13.6 sekä 18.6  Majakassa.
 • Ilmai­nen mini­golf joka tiis­tai klo 16 Tai­val­lah­den mini­golf-radal­la (Hiek­ka­ran­nan­tie 1).
 • Maa­nan­tai­sin por­ra­stree­nit (klo 15) ja yhtei­sö­kah­vit (klo 16) jat­ku­vat Palo­hei­nän por­tail­la ja Palo­hei­nän kodal­la. (Joka kk vii­mei­nen ma gril­laam­me Palo­hei­nän kodalla)

 

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlsson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.