Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa tekemistä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

 !!! Jäsen­ta­lo on sul­jet­tu tois­tai­sek­si joh­tuen val­lit­se­vas­ta koro­na­ti­lan­tees­ta. Avaam­me toki heti kun mahdollista.

Jär­jes­täm­me toi­min­taa lähin­nä ver­kos­sa. Tule mukaan  omaan video­ta­paa­mi­seem­me Live­Team­siin: Klik­kaa täs­tä ma, ke ja pe  klo 12-13. Tors­tai­sin nais­ten­ryh­mä klo 11.30 ja Per­jan­tai­sin bin­go  klo 14- . Ilmoit­tau­du hlö­kun­nal­le per­jan­tai­na ennen klo 12 niin saat oman lipuk­keen ja pää­set mukaan pelaamaan.

Levy­raa­ti Face­boo­kis­sa Maja­kan jut­tu­ryh­mäs­sä joka kes­ki­viik­ko klo 14. Toi­vei­ta voit lait­taa Maja­kan jut­tu­ryh­män pos­tauk­sen alle.

Maja­kan opis­ke­li­jan vetä­mä digi­taa­li­nen lau­ta­pe­li­ryh­mä kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin (mah­dol­li­suuk­sien mukaan) klo 15 alkaen. Lisä­tie­to­ja Face­boo­kis­ta sekä työn­te­ki­jöil­tä. Pelaa­mi­nen on mak­su­ton­ta ja tapah­tuu Board­Ga­meA­re­nalla, jon­ne tun­nuk­set luo­daan sekä Teams-alus­tal­la (link­ki)

Lisäk­si Maja­kal­la on oma Tuki­ne­tin Mie­le­tön Chat joka ti ja to klo 13-15. Pää­set mukaan chat­tiin klik­kaa­mal­la tum­men­net­tua Tuki­ne­tin linkkiä.

Hen­ki­lö­kun­nan tavoi­tat joka arki­päi­vä klo 10-17 puhe­li­mit­se ja heil­le saa soit­taa kuu­lu­mi­sia, ahdis­tuk­sia, ilo­ja ja suruja.

Hei­di 044 985 0058

Eija 050 469 8222

Jenni/löytävä työ 044 24 36428 

   Ret­ket ja tapahtumat

  • Koro­na tilan­teen vuok­si käve­ly­ryh­mät tauol­le toistaiseksi! 
  • Kaik­ki toi­min­ta on nyt ver­kos­sa ja jäsen­ta­lo on täy­sin suljettu.
  • Tavoi­tat hen­ki­lö­kun­nan puhe­li­mit­se joka arki­päi­vä klo 10-17.
  • Maja­kan oma Mie­le­tön -chat joka maa­nan­tai, tiis­tai ja tors­tai klo 13-15 Tuki­ne­tis­sä.  Klik­kaa täs­tä Mie­le­tön Chattiin 

Tie­do­tuk­set

Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään ti 8.6. klo 14.

Levy­raa­ti Face­boo­kis­sa Maja­kan jut­tu­ryh­mäs­sä  ke klo 14.

Digi­taa­li­nen lau­ta­pe­li­ryh­mä Team­sis­sa ja Board­Ga­meA­re­nal­la opis­ke­lian vetä­mä­nä kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin klo 15 - alkaen. Lin­kit sivun alussa.

Bin­go per­jan­tai­sin. Link­ki Live­Team­siin sivun alussa.

Maja­kan oma Mie­le­tön chat joka maa­nan­tai, tiis­tai ja tors­tai klo 13-15 Tuki­ne­tis­sä. Klik­kaa täs­tä Mie­le­tön Chattiin

 

Jäsen­ta­lo sul­jet­tu toistaiseksi

  • Lii­kun­ta­ryh­mät tauolla.
  • Vir­kis­tys­ryh­mät tauolla.

Tutus­tu jäsen- ja kävijäetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Jenni Varila 044 2436 428

jenni.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.