Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

 Jäsen­ta­lo on taas auki arki­sin klo 10-17  ja sun­nun­tai­sin klo 12-17!

JÄÄ­KIEK­KO­PE­LI 15.12. HIFKKAL­PA

LÄH­DE MUKAAN HIFK - KAL­PA JÄÄ­KIEK­KO-OTTE­LUA KAT­SO­MAAN! 15.12. LÄH­TÖ JOKO JÄSEN­TA­LOL­TA KLO 17.15 TAI TAPAA­MI­NEN JÄÄ­HAL­LIL­LA KLO 18.00. PELI ALKAA 18.30. ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN TOI­MIS­TOON! OLE NOPEA, PAIK­KO­JA ON 13 KPL.

lue lisää

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Kulos­aa­ren kir­kos­sa 15.12.

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Kulos­aa­ren kir­kos­sa ke 15.12 klo 14. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13 tai tapaa­mi­nen pai­kan pääl­lä. Ret­keä vetä­mäs­sä opis­ke­li­jat Min­na ja Elvi­ra. Ilmoit­tau­tu­mi­nen toi­mis­toon. Huom!! Sisään­pää­sy koro­na­pas­sil­la ja henkilötodistuksella

lue lisää

RET­KI: Luon­non­tie­teel­li­nen Museo

Ret­ki Luon­non­tie­teel­li­sen museoon tiis­tai­na 30.11. Läh­tö talol­ta klo 13.30 tai tapaa­mi­nen pai­kan pääl­lä. Mukaan mah­tuu 10 ilmoit­tau­tu­nut­ta! Muka­na opis­ke­li­ja Min­na ja Hei­di. Ret­ki on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du toimistoon. 

lue lisää

Tie­do­tuk­set

 • HUO­MIO!
  joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt supis­taa toi­min­taa talol­la koro­nan vuok­si. Ma 29.11 alkaen jäsen­ta­lol­la toi­mi­vat ryh­mät jää­vät tauol­le, PAIT­SI oirei­den­hal­lin­ta­ryh­mät: Mie­li maas­ta jat­kuu ma klo 14 ja ääniä kuu­le­vat To klo 17.
  Lii­kun­ta­ryh­mät ja ret­ket toteutetaan.
  Talo on auki klo 10-17, mut­ta otam­me sisään vain raja­tun mää­rän kävi­jöi­tä. Varaa siis vuo­ro­si, jos haluat tul­la talol­le. Aamu­vuo­ro on klo 10-12 ja ilta­vuo­ro klo 14-16. Ruo­kai­lu jat­kuu klo 12-13.30, varaa tämä­kin jos haluat var­mas­ti syödä.
  Talol­le saa toki tul­la kysy­mään mah­tuu­ko sisään ja otam­me avo­sy­lin vas­taan JOS TILAA ON.

Ret­ket ja tapahtumat

 • Mer­vin kau­neus­hoi­to­jen päi­vi­te­tyt ajan­koh­dat ja lisä­tie­dot löy­ty­vät täs­tä lin­kis­tä.
 • Ret­ki Luon­non­tie­teel­li­sen museoon tiis­tai­na 30.11. Läh­tö talol­ta klo 13.30 tai tapaa­mi­nen pai­kan pääl­lä. Mukaan mah­tuu 10 ilmoittautunutta/TÄYNNÄ
 • Jou­lu­kort­ti­pa­jat 1.12. ja 2.12. klo 15-, varaa paik­ka­si! Ter­ve­tu­loa askar­te­le­maan opis­ke­li­joi­den johdolla.
 • Jäsen­ta­lo on kiin­ni itse­näi­syys­päi­vä­nä 6.12.
 • Tutus­tu­mis­ret­ki Oodiin 8.12. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta 14, tai tapaa­mi­nen Oodin ovil­la noin klo 14.30. 
 • LÄH­DE MUKAAN HIFK - KAL­PA JÄÄ­KIEK­KO-OTTE­LUA KAT­SO­MAAN! 15.12. LÄH­TÖ JOKO JÄSEN­TA­LOL­TA KLO 17.15 TAI TAPAA­MI­NEN JÄÄ­HAL­LIL­LA KLO 18.00. PELI ALKAA 18.30.
  ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN TOI­MIS­TOON! OLE NOPEA, PAIK­KO­JA ON 13 KPL.
 • Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Kulos­aa­ren kir­kos­sa ke 15.12. klo 14. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13. Ret­ken vetää opis­ke­li­jat Min­na ja Elvi­ra. HUOM! Tapah­tu­ma­paik­ka vaa­tii koro­na­pas­sin + hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen tapahtumaan.

Ryh­mät

 • HUOM! Jäsen­ta­lol­la tapah­tu­va ryh­mä­toi­min­ta on ma 29.11 alkaen tauol­la joh­tuen pahen­tu­nees­ta koro­na­ti­lan­tees­ta Helsingissä.
 • HUO­MIO KEI­LAA­JAT JA BIL­JAR­DIN PELAA­JAT! Ritz ja Hel­sin­gin­ka­dun kei­la­hal­li vaa­ti­vat kävi­jöil­tään sin­ne tul­les­sa hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen + koro­na­pas­sin esit­tä­mi­sen. Majak­ka ei voi vai­kut­taa asi­aan. Koronatodistuksen/passin voit tulos­taa Maja­kas­sa jos tarve!
 • Lii­kun­ta­ryh­mät ja ret­ket toteu­te­taan normaalisti
 • HUOM! Tors­tain uin­ti ja kun­to­sa­li-ryh­mää ei ole täl­lä vii­kol­la 2.12. Ryh­mä jää myös tois­tai­sek­si tauol­le. Ilmoi­tam­me kun ryh­mä jatkuu!
 • Ajan­ta­sai­nen info ryh­mis­tä löy­tyy Ker­ho­ka­len­te­ri-sivul­ta, link­ki alapuolella

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.