Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki nor­maa­lis­ti arki­sin klo 10-17

ja sun­nun­tai­sin klo 12-17.

Jou­lu­kuun aukioloaikoja

 • Ma 5.12 auki klo 10-14, glö­giä ja pipa­rei­ta, ei ruokailua
 • Ti 6.12 klo 12-17, ei ruokailua,
 • Pe 23.12 talo sul­keu­tuu klo 14, hyvää jou­lua kaikille
 • La 24.12 talo kiinni
 • Su 25.12 talo kiinni
 • Ma 26.12 talo kiinni
 • Ti 27.12 - to 29.12 talo auki klo 10-17
 • Pe 30.12 talo sul­keu­tuu klo 14.

Tapah­tu­mat ja retket

 • La 3.12 klo 14.30 läh­tö ret­kel­le Nuuk­sion Hal­tian jou­lu­po­lul­le. Ilmai­nen ja yhdis­tys mak­saa matkat.
 • Su 4.12 Mer­vin & Joe­lin ilmai­nen jou­lu­pa­ja jäsen­ta­lol­la klo 12-17, tort­tu­jen pais­toa, jou­lu­ra­dio­ta ja korttipaja
 • Ma 5.12 ilmai­nen ret­ki Kor­kea­saa­reen, läh­tö talol­ta 11.30
 • Täyn­nä! To 8.12 klo 19 ilmai­nen jou­lu­kon­sert­ti Pyhän Lau­rin kirk­koon, läh­tö talol­ta klo 18
 • Ma 12.12 klo 11 Ret­ki Tuo­maan mark­ki­noil­le, ilmainen
 • Ke 14.12 Jou­lu­lau­lu­ja Hyvän Pai­me­nen kir­kol­la, läh­tö klo 17 talol­ta, ilmainen.
 • Pe 16.12 klo 13.30 jäsen­ten omat ja täy­sin ilmai­set pik­ku­jou­lut Pakin­ky­län VPK:lla. Ilmoit­tau­du toi­mis­toon 0449850058

 

Ajan­koh­tais­ta

 • Jäsen­ta­lo auki sun­nun­tai­sin klo 12-17, tervetuloa 🙂 !
 • Ma 5.12 jäsen­ta­lo auki klo 10-14, ei lou­nas­ta eikä ryh­miä talolla.
 • Ti 6.12 jäsen­ta­lo auki klo 12-17, ei ruokailua
 • Opis­ke­li­joi­den vetä­miä ryh­miä mar­ras­kuus­sa: Kes­ki­viik­koi­sin jou­lu­lei­von­ta­ryh­mäk­si ke 7.12 j 14.12,  ja tors­tai­sin Koru­pa­ja klo 13

Ryh­mät

HUO­MIO! Ryh­mät ovat ilmai­sia, sinun tar­vit­see vain saa­pua paikalle 🙂 

 • Nais­ten­ryh­mä (ma klo 13) tauol­la toistaiseksi
 • Ma 5.12 ei Mie­li maas­ta ryhmää

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17
Su klo 12–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Cassandra Meuronen
041 312 1068
cassandra.majakkary@elisanet.fi

Julia Salehi
044 243 6428
julia.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
041 311 6512

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.