Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

 Jasen­ta­lo on taas auki arki­sin klo 10-17 ja sun­nun­tai­sin klo 12-17!

Mar­ra­sil­ta­mat 10.11.

Avo­mie­lin yhdis­tys­ten yhtei­set Mar­ra­sil­ta­mat Mal­min työ­väen­ta­lol­la kes­ki­viik­ko­na 10.11. klo 17-20.     Tar­jol­la her­kul­li­nen buf­fet, live­musiik­kia Sac­ra-bän­din soit­ta­ma­na, karao­kea, arpa­jai­set, tans­sia ja perin­teis­tä iltaoh­jel­maa! Tule mukaan naut­ti­maan ja raken­ta­maan mukavaa…

lue lisää

Maja­kan uusi puheen­joh­ta­ja Mar­ja esittelyssä!

Hei, olen uusi Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­lo-Kaup­pi­nen tule­va­na kau­te­na 2022–2023. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja tit­te­leis­tä. Minul­le on…

lue lisää

RET­KI SEU­RA­SAA­REEN 2.11.

Ter­ve­tu­loa mukaan ret­kel­le Seu­ra­saa­reen tiis­tai­na 2.11. kel­lo 11-15! Läh­tö yhdes­sä Maja­kal­ta. Mukaan mah­tuu 15 ilmoit­tau­tu­nut­ta. Peril­lä luvas­sa mak­ka­ran­pais­toa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen Heidille/toimisto.

lue lisää

Tie­do­tuk­set

 • Lou­nas alkaa jäsen­ta­lol­la 11.8. klo 12.00 - 13.30. Hin­ta on 3,50€. Teem­me ruo­kaa aluk­si noin 10 hen­ki­löl­le. Jos tie­dät var­mas­ti, että haluat ruo­kail­la joku tiet­ty päi­vä niin voit vara­ta annok­sen etu­kä­teen soit­ta­mal­la työn­te­ki­jöil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä. Por­ras­tam­me ruo­kai­li­joi­den mää­rää, joten varau­du odot­ta­maan! Ruo­ka­lis­tat löy­dät Ruo­ka­lis­ta -osiosta.

Ret­ket ja tapahtumat

 • Ter­ve­tu­loa mukaan ret­kel­le Seu­ra­saa­reen tiis­tai­na 2.11. kel­lo 11-15! Läh­tö yhdes­sä Maja­kal­ta. Mukaan mah­tuu 15 ilmoit­tau­tu­nut­ta. Peril­lä luvas­sa mak­ka­ran­pais­toa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen Heidille/toimisto.
 • Mer­vin kau­neus­hoi­to­jen päi­vi­te­tyt ajan­koh­dat ja lisä­tie­dot löy­ty­vät täs­tä lin­kis­tä.
 • Avo­mie­lin yhdis­tys­ten yhtei­set Mar­ra­sil­ta­mat Mal­min työ­väen­ta­lol­la kes­ki­viik­ko­na 10.11. klo 17-20. Tar­jol­la her­kul­li­nen buf­fet, live­musiik­kia, karao­kea, arpa­jai­set, tans­sia ja perin­teis­tä iltaoh­jel­maa! Maja­kal­la myyn­nis­sä 20 lip­pua (4€/kpl). Mak­su kätei­sel­lä toi­mis­toon, ei varauksia

Ryh­mät

 • Lef­fa­ryh­mä pe 22.10  klo 14.30 “Take me home tonight” (2011 komedia).
 • Lef­fa­ryh­mä jat­kos­sa ti klo 13.30
 • Huom! Jut­tu­ryh­mä kokoon­tuu nyky­ään ma klo 16 (enti­nen aika ma klo 11)
 • Karao­ke alkaa jäl­leen pe 29.10!
 • Tuu­naa lan­gas­ta ryh­mä tiis­tai­sin klo 14-
 • Ajan­ta­sai­nen info ryh­mis­tä löy­tyy Ker­ho­ka­len­te­ri-sivul­ta, link­ki alapuolella
 • Mer­vin Kau­nis­tau­du mei­ka­ten ryh­mä on tauol­la: 1.11., 8.11. ja 15.11. Ryh­mä jat­kuu 28.11.

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.