Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

!!! Jäsen­ta­lo on sul­jet­tu tois­tai­sek­si joh­tuen val­lit­se­vas­ta koro­na­ti­lan­tees­ta. Avaam­me toki heti kun mahdollista. !!!

Jär­jes­täm­me täl­lä het­kel­lä toi­min­taa lähin­nä ver­kos­sa ja ulko­na lii­kun­ta­ryh­mis­sä. Kaik­ki ryh­mäm­me löy­dät KER­HO­KA­LEN­TE­RIS­TA.

Maja­kan juhannustapahtuma

Maja­kan juhan­nus­ta­pah­tu­ma Palo­hei­nän Majal­la tiis­tai­na 22.6. klo 11.30 - 12.30. Tar­jol­la gril­li­mak­ka­raa, täy­te­tyt säm­py­lät sekä kah­vi ja pul­la. Nau­ti­taan yhdes­sä kesäs­tä hyvän ruu­an ja seu­ran mer­keis­sä. Vii­mei­nen päi­vä ilmoit­tau­tua on 18.6. klo 16.00 men­nes­sä. Sinun täytyy…

lue lisää

Kesän pik­ni­kit

Ter­ve­tu­loa mukaan kesäl­lä pik­ni­keil­le! Tava­taan Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jal­la eväi­den ja rupat­te­lun mer­keis­sä. Pik­nik­päi­vät ovat 1.6. klo 11:30, jon­ne vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on 28.5. 6.7. klo 11:30, jon­ne vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on 2.7. Majak­ka tar­jo­aa 15 hengelle…

lue lisää

Ret­ket ja tapahtumat

 • Maja­kan juhan­nus­ta­pah­tu­ma ti 22.6. Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jal­la. Sito­va ilmoit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään 18.6. Lisä­tie­dot tääl­tä.
 • Kesä­pik­ni­kit 1.6. ja 6.7. klo 11.30 Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jal­la, Majak­ka tar­jo­aa täy­te­tyn paton­gin 15 hen­gel­le, lisä­tie­toa ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta tääl­tä.
 • Yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous ti 6.7. klo 14

Tie­do­tuk­set

 • EU-RUO­KA­KAS­SI­JA­KE­LU VII­KOL­LA 23! Ruo­ka­kas­sin voi hakea jäsen­ta­lol­ta ti 8.6., to 10.6. ja pe 11.6. klo 13-15. Nou­to kadun­puo­lei­sel­ta ulko-ovelta.
 • Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous siir­tyy hei­nä­kuul­le ti 6.7. klo 14

Ulko­ryh­mät aloit­ta­vat 17.5.

 • Ma klo 15 mini­golf Taivallahdessa
 • Ti klo 17 fris­bee­golf Munkkiniemessä
 • Ti ja to klo 13 käve­ly­ryh­mä, läh­tö jäsentalolta
 • Ti klo 11:30 tapaa työn­te­ki­jää kah­vi­tel­len Palo­hei­nän majal­la, yhdis­tys tar­jo­aa kaf­fet ulkona
 • Ke klo 14 mies­ten ryh­mä ulkona
 • Ke klo 15 ääniä kuu­le­vien ryh­mä ulkona
 • To klo 16 elo­ku­van­te­ko­ryh­mä ulkona

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Jäsentalo suljettu toistaiseksi!

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.