Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki nor­maa­lis­ti arki­sin klo 10-17

Sun­nun­tai­sin jäsen­ta­lo ei tois­tai­sek­si ole auki.

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjelma

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjel­ma vuon­na 2022. Ryh­mä tors­tai­sin klo 17-18 jäsen­ta­lol­la. 13.1. Tavoit­tei­ta ääniä­kuu­le­vien ryh­män suh­teen kevääl­lä 2022 ja mitä hyö­tyä ääni­ryh­mäs­tä voi olla (Mervi)20.1. Sami ohjaa keskustelua27.1. Sami ohjaa keskustelua3.2. Mis­tä äänet johtuvat?…

lue lisää

Maja­kan uusi puheen­joh­ta­ja Mar­ja esittelyssä!

Hei, olen uusi Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­lo-Kaup­pi­nen tule­va­na kau­te­na 2022–2023. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja tit­te­leis­tä. Minul­le on…

lue lisää

 Tiedotukset

 • Lou­nas arki­sin klo 12-13
 • Jäsen­ta­lo sul­keu­tuu ke 25.5 klo 14.
 • Mer­vin kas­vo - ja jal­ka­hoi­toa jäsen­ta­lol­la to 9.6 (klo 11-6)ja ke 15.6 (klo 11-16) ja to 16.6 (klo 13-16). Varaa aika­si suo­raan Mer­vil­tä, 0451316271.

Ret­ket ja tapahtumat

 • !! Live­Teams seu­raa­van ker­ran 1.6, 8.6, 15.6 ja vii­mei­sen ker­ran ke 22.6. Tämän jäl­keen jat­koa vas­ta syys­kuus­sa.
  Lii­ty kokouk­seen nap­saut­ta­mal­la tätä
 • Mind­full­ness -tapah­tu­ma jäsen­ta­lol­la ke 25.5 klo 13-14. 
 • Ma 13.6 ret­ki Val­li­saa­reen, läh­tö klo 12 jäsen­ta­lol­ta, ilmoit­tau­du ret­ki­pu­he­li­meen 0413116512 
 • Ti 14.6 klo 11 Pic­nic Palo­hei­nän majal­la, yhdis­tys tar­jo­aa kaf­fet ja säm­py­län. Huom! ilmoit­tau­du etu­kä­teen 0504698222 tai toimistolla
 • Ke 15.6 ret­ki Nuuk­sioon, läh­tö klo 11 jäsentalolta.
 • Ma 27.6 kesä­teat­te­ri Kivi­no­kas­sa, ilmoit­tau­du toimistolle

Ryh­mät

 • Uusi oirei­den­hal­lin­ta­ryh­mä aloit­taa ti 3.5, ohjaa­ja­na henkilökunta.
 • Uin­tia tiis­tai­sin klo 9 ja tors­tai­sin klo 13 Uimastadionilla.
 • Mini­golf ti 24.5 alkaen klo 15.30 Tai­val­lah­den mini­gol­fra­ta (hiek­ka­ran­nan­tie 1).
 • Fres­bee­golf aloit­taa to 2.6 Munk­ki­nie­men radal­la (nuottapolku12).
 • Käve­ly­ryh­mä joka ke klo 10 jäsen­ta­lol­ta ja halu­tes­saan voi osal­lis­tua myös pin­gik­sen pelaamiseen.
 • Jal­ka­pal­lo vuo­rom­me Laa­ja­suon­ken­tän teko­nur­mel­la kes­ki­viik­koi­sin klo 16-17 ja lau­an­tai­sin 14-16.

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin, saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su toistaiseksi suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Cassandra Meuronen
041 312 1068
cassandra.majakkary@elisanet.fi

Julia Salehi
044 243 6428
julia.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
041 311 6512

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.