Lii­ty jäseneksi

Lii­ty Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n jäseneksi

Jäsen­mak­su on 10€ /kalenterivuosi. Liit­ty­mäl­lä yhdis­tyk­seen lii­tyt myös Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton jäseneksi.

Voit mak­saa jäsen­mak­sun tilil­le:
Dans­ke Bank FI29 8001 8710 0351 68
BIC: DABA­FIHH

Vii­te­nu­me­roa ei ole, joten kir­joi­ta vies­tio­saan nimi- ja osoi­te­tie­dot.
Jäsen­mak­sun voi tul­la myös mak­sa­maan kätei­sel­lä jäsentalolle.

Yhdis­tyk­sen hal­li­tus hyväk­syy uudet jäse­net ja pidät­tää itsel­lään oikeu­den joko hyväk­syä tai hylä­tä jäsenanomuksen.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan myös toi­min­taam­me, joka on kai­kil­le avoin­ta ja pää­sään­töi­ses­ti myös täy­sin maksutonta 🙂 !

Jäse­ne­dut

  • Ilmai­nen syn­ty­mä­päi­vä­lou­nas oma­na syntymäpäivänäsi
  • Jäse­nil­le oma ilmai­nen kevätgril­laus ja pikkujoulut
  • Jäsen­ten oma kah­vi­het­ki joka kuu­kau­den toi­nen tors­tai klo 15-17.
  • Jäse­nil­le tie­do­te­taan ret­kis­tä ja tapah­tu­mis­ta ensimmäisenä
  • Oikeus äänes­tää Maja­kan puheen­joh­ta­ja- ja hallitusvaaleissa
  • Mah­dol­li­suus osal­lis­tua MTKL:n kurs­seil­le yhdis­tyk­sen kustantamana
  • Tun­ne & Mie­li -leh­ti puo­leen hintaan
  • Oikeus Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kurs­seil­le ja koulutuksiin

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlsson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.