Jäse­ne­dut

Jäsen­mak­su

Jäsen­mak­su on 17,00€ vuon­na 2019.

Voit mak­saa sen tilil­le:
SAM­PO FI29 8001 8710 0351 68,
BIC: DABA­FIHH

Vii­te­nu­me­roa ei ole, joten kir­joi­ta vies­tio­saan nimi- ja osoi­te­tie­dot.
Jäsen­mak­sun voi tul­la myös mak­sa­maan kätei­sel­lä jäsen­ta­lol­le.

Uudet jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta!

Yhdis­tys tar­jo­aa kävi­jöil­leen mm. seu­raa­via etu­ja

  • Edul­li­nen lou­nas arki­sin 3,50€
  • Ret­kiä etu­hin­taan
  • Tuu­li­vii­ri-leh­ti (yhdis­tyk­sen oma leh­ti) 4 ker­taa vuo­des­sa jäsen­mak­sun mak­sa­neil­le
  • MTKL:n jul­kai­se­ma Revans­si-leh­ti
  • Tun­ne & Mie­li -leh­ti puo­leen hin­taan