Ajan­koh­tais­ta

Maja­kan juhannustapahtuma

Maja­kan juhan­nus­ta­pah­tu­ma Palo­hei­nän Majal­la tiis­tai­na 22.6. klo 11.30 - 12.30.

Tar­jol­la gril­li­mak­ka­raa, täy­te­tyt säm­py­lät sekä kah­vi ja pul­la. Nau­ti­taan yhdes­sä kesäs­tä hyvän ruu­an ja seu­ran merkeissä.

Vii­mei­nen päi­vä ilmoit­tau­tua on 18.6. klo 16.00 men­nes­sä. Sinun täy­tyy muis­taa ilmoit­taa jos et pää­se­kään osal­lis­tu­maan, jot­ta joku muu pää­see varal­ta mukaan. Mukaan mah­tuu 20 ilmoit­tau­tu­nut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova!

Eija 050 469 8222
Hei­di 044 985 0058

Kesän pik­ni­kit

Ter­ve­tu­loa mukaan kesäl­lä pik­ni­keil­le! Tava­taan Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jal­la eväi­den ja rupat­te­lun merkeissä.

Pik­nik­päi­vät ovat

  • 1.6. klo 11:30, jon­ne vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on 28.5.
  • 6.7. klo 11:30, jon­ne vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on 2.7.

Majak­ka tar­jo­aa 15 hen­gel­le täy­te­tyn paton­gin tai säm­py­län, ilmoit­tau­du siis mah­dol­li­sim­man nop­sas­ti mukaan! Ota mukaan oma juo­ma­pul­lo, tai voit ostaa oma­kus­tan­tei­ses­ti kah­vi­las­ta juo­ta­vaa. Omia eväi­tä saa toki myös tuo­da sekä oman vil­tin halutessasi!

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen työn­te­ki­jöil­le. Mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta ilmoittelemme.

Eija 050 469 8222

Hei­di 044 985 0058

Jen­ni 044 243 6428

Toi­min­taa etänä

Jär­jes­täm­me täl­lä het­kel­lä toi­min­taa lähin­nä ver­kos­sa ja ulko­na lii­kun­ta­ryh­mis­sä. Kaik­ki ryh­mäm­me löy­dät KER­HO­KA­LEN­TE­RIS­TA.

Ma, ke ja pe video­ta­paa­mi­nen Team­sis­sa klo 12 alkaen

Ke, pe ja su digi­taa­li­nen lau­ta­pe­li­ryh­mä Board­Ga­meA­re­nal­la ja Discor­dis­sa. Ke ja pe klo 17 alkaen ja su klo 18 alkaen. Pelaa­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set ovat maksuttomia.

Tiis­tai­sin Maja­kan Mie­le­tön chat Tuki­ne­tis­sä

Tors­tai­sin nais­ten­ryh­mä Team­sis­sa klo 11:30 alkaen

Face­boo­kin Maja­kan jut­tu­ryh­mäs­sä vapaa­ta jut­te­lua, päi­vän ja vii­kon tapah­tu­mis­ta infoa ja ideoi­mis­ta. Ryh­mään pää­sy vaa­tii hyväk­sy­mi­sen ryh­män mode­raat­to­reil­ta, odo­tat­han rauhassa.

Hen­ki­lö­kun­nan tavoi­tat puhe­li­mit­se joka arki­päi­vä klo 10-17 ja heil­le saa soit­taa kuu­lu­mi­sia, ahdis­tuk­sia, ilo­ja ja suruja.

Hei­di 044 985 0058

Eija 050 469 8222

Jen­ni 044 243 6428

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Jäsentalo suljettu toistaiseksi!

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.