Ajan­koh­tais­ta

Syk­syi­nen käve­ly­ret­ki Hal­tia­laan 24.9.

Ter­ve­tu­loa mukaan syk­syi­sel­le käve­ly­ret­kel­le Hal­tia­laan per­jan­tai­na 24.9. klo 10 -.

Läh­tö Maja­kal­ta klo 10, jos­ta reit­ti kul­jee Palo­hei­nän Majal­le. Palo­hei­nän Majal­ta voit myös liit­tyä ret­kel­le (tapaa­mi­nen noin 11.00), ja sii­tä jat­ke­taan yhdes­sä mat­kaa koh­ti Hal­tia­laa ja Wan­haa Peh­too­ria. Majak­ka tar­jo­aa munkki/pullakahvit kah­vi­las­sa. Ilmoit­tau­du mukaan vii­meis­tään 22.9. ja ker­ro samal­la, mis­tä tulet mukaan käve­ly­ret­kel­le (Majak­ka vai Palo­hei­nän Maja)! Muis­ta hyvät ulkoi­lu­vaat­teet ja ken­gät. Voit ottaa mukaan oman vesi­pul­lon ja eväs­tä, jos haluat.

Fris­bee­golf päättyy!

Fris­bee­golf päät­tyy elo­kuus­sa. Vii­mei­nen ryh­mä­ker­ta on tiis­tai­na 31.8.2021.

Ryh­mä siir­tyy tauol­le ja jat­kuu taas kevään puolella.

RUO­KAI­LU ALKAA 11.8.

Lou­nas alkaa jäsen­ta­lol­la 11.8. klo 12.00 - 13.30. Hin­ta on 3,50€.

Teem­me ruo­kaa aluk­si noin 10 hen­ki­löl­le. Jos tie­dät var­mas­ti, että haluat ruo­kail­la joku tiet­ty päi­vä niin voit vara­ta annok­sen etu­kä­teen soit­ta­mal­la työn­te­ki­jöil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä. Por­ras­tam­me ruo­kai­li­joi­den mää­rää, joten varau­du odottamaan!

Vaih­tu­vat ruo­ka­lis­tat löy­dät Ruo­ka­lis­ta -osiosta.

TOI­VON HIE­RON­NAT JAT­KU­VAT!

HIE­RO­JAM­ME TOI­VO JÄL­LEEN PAI­KAL­LA!
 
Hie­ron­to­ja Toi­vo tekee maa­nan­tais­ta tors­tai­hin jäsen­ta­lol­lam­me Teu­vo Pak­ka­lan tiel­lä. Varauk­set suo­raan Toi­vol­ta nume­ros­ta 044 2013443. Ajan­va­raus auki ma-to 10.00 - 10.30. Kysy hin­to­ja aikaa varatessasi.
 
Hie­­ron­­ta-ajat ma-to:
 
10.30 -
11.30 -
13.00 -
14.00 -

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas

Mervin kauneushoidot

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas!

Hoi­dot jäsentalolla:

  • Kas­vo­hoi­to 50 €
  • Jal­ka­hoi­to 30 €
  • Kas­vo­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Var­ta­lon sel­lu­liit­ti­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Meik­kaus ja meik­kio­pas­tus 20 €
  • Kul­mien kes­to­vär­jäys 10 €

Mak­su kätei­sel­lä tai kor­til­la. Mer­vi on talol­la seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 6.10. klo 13-16 ja tors­tai­na 7.10. klo 11-16.

Ajan­va­raus ja lisä­tie­dot tiis­tai­sin klo 13-14 nume­ros­ta 045 1316 271

Jäsen­ta­lo ava­taan 1.7.

Jäsentalo avataan 1.7.

Ter­ve­tu­loa jäl­leen jäsentalolle!

Avaam­me jäsen­ta­lon jäl­leen tors­tai­na 1.7. alkaen. Olem­me auki joka arki­päi­vä klo 10-17. Otam­me sisään kävi­jöi­tä siten, että tur­va­vä­lit säi­ly­vät. Haas­tat­te­lem­me tuli­jat ovel­la ja ohjaam­me käsien­pe­suun. Olo­huo­nees­sa on teh­ty pien­tä huo­ne­ka­lu­jen uudel­leen sijoit­te­lua, joten älkää häm­mäs­ty­kö. Tavoit­tee­na on saa­da tilois­ta viih­tyi­säm­mät. Kah­vi­las­ta voi ostaa kah­via, tee­tä ja jää­te­löä. Lou­nas­ruo­kai­lu ja jäsen­ta­lol­la toi­mi­vat ryh­mät alka­vat myö­hem­min elokuussa.

Team­sis­sa jär­jes­te­tyt Maja­kan kah­vi­het­ki -ryh­mät jää­vät tauol­le 1.7. alkaen, samoin kah­vit­te­lut Palo­hei­nän majal­la tiis­tai­sin. Pik­nik jat­kuu vie­lä hei­nä­kuus­sa 6.7. ja elo­kuus­sa 3.8. klo 11.30. Pik­ni­kil­le pitää ilmoit­tau­tua henkilökunnalle.

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Jäsentalo on avoinna 1.7.21 alkaen
Arkisin ma-pe klo 10-17
Viikonloppuisin suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.