Ajan­koh­tais­ta

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas

Mervin kauneushoidot

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas!

Hoi­dot jäsentalolla:

  • Kas­vo­hoi­to 50 €
  • Jal­ka­hoi­to 30 €
  • Kas­vo­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Var­ta­lon sel­lu­liit­ti­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Meik­kaus ja meik­kio­pas­tus 20 €
  • Kul­mien kes­to­vär­jäys 10 €

Mak­su kätei­sel­lä tai kor­til­la. Mer­vi on talol­la seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 18.8. klo 13-17 ja tors­tai­na 19.8. klo 13-17.

Ajan­va­raus ja lisä­tie­dot tiis­tai­sin klo 13-14 nume­ros­ta 045 1316 271

Kesä­ret­ki Mus­ta­saa­reen (TÄYN­NÄ)

Ret­ki täynnä!

Majak­ka jär­jes­tää kesä­ret­ken Hel­sin­gin Mus­ta­saa­reen tors­tai­na 15.7. klo 11.00.

Tapaa­mi­nen Tai­val­saa­ren lai­tu­ril­la (Hiek­ka­ran­nan­tie 5) klo 10.50. Yhdis­tys mak­saa lau­tan ja lou­naan. Mukaan mah­tuu enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa. Ilmoit­tau­du hen­ki­lö­kun­nal­le 050 469 8222 tai 044 985 0058

Jäsen­ta­lo ava­taan 1.7.

Jäsentalo avataan 1.7.

Ter­ve­tu­loa jäl­leen jäsentalolle!

Avaam­me jäsen­ta­lon jäl­leen tors­tai­na 1.7. alkaen. Olem­me auki joka arki­päi­vä klo 10-17. Otam­me sisään kävi­jöi­tä siten, että tur­va­vä­lit säi­ly­vät. Haas­tat­te­lem­me tuli­jat ovel­la ja ohjaam­me käsien­pe­suun. Olo­huo­nees­sa on teh­ty pien­tä huo­ne­ka­lu­jen uudel­leen sijoit­te­lua, joten älkää häm­mäs­ty­kö. Tavoit­tee­na on saa­da tilois­ta viih­tyi­säm­mät. Kah­vi­las­ta voi ostaa kah­via, tee­tä ja jää­te­löä. Lou­nas­ruo­kai­lu ja jäsen­ta­lol­la toi­mi­vat ryh­mät alka­vat myö­hem­min elokuussa.

Team­sis­sa jär­jes­te­tyt Maja­kan kah­vi­het­ki -ryh­mät jää­vät tauol­le 1.7. alkaen, samoin kah­vit­te­lut Palo­hei­nän majal­la tiis­tai­sin. Pik­nik jat­kuu vie­lä hei­nä­kuus­sa 6.7. ja elo­kuus­sa 3.8. klo 11.30. Pik­ni­kil­le pitää ilmoit­tau­tua henkilökunnalle.

Maja­kan juhannustapahtuma

Maja­kan juhan­nus­ta­pah­tu­ma Palo­hei­nän Majal­la tiis­tai­na 22.6. klo 11.30 - 12.30.

Tar­jol­la gril­li­mak­ka­raa, täy­te­tyt säm­py­lät sekä kah­vi ja pul­la. Nau­ti­taan yhdes­sä kesäs­tä hyvän ruu­an ja seu­ran merkeissä.

Vii­mei­nen päi­vä ilmoit­tau­tua on 18.6. klo 16.00 men­nes­sä. Sinun täy­tyy muis­taa ilmoit­taa jos et pää­se­kään osal­lis­tu­maan, jot­ta joku muu pää­see varal­ta mukaan. Mukaan mah­tuu 20 ilmoit­tau­tu­nut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova!

Eija 050 469 8222
Hei­di 044 985 0058

Kesän pik­ni­kit

Ter­ve­tu­loa mukaan kesäl­lä pik­ni­keil­le! Tava­taan Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jal­la eväi­den ja rupat­te­lun merkeissä.

Pik­nik­päi­vät ovat

  • 1.6. klo 11:30, jon­ne vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on 28.5.
  • 6.7. klo 11:30, jon­ne vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on 2.7.

Majak­ka tar­jo­aa 15 hen­gel­le täy­te­tyn paton­gin tai säm­py­län, ilmoit­tau­du siis mah­dol­li­sim­man nop­sas­ti mukaan! Ota mukaan oma juo­ma­pul­lo, tai voit ostaa oma­kus­tan­tei­ses­ti kah­vi­las­ta juo­ta­vaa. Omia eväi­tä saa toki myös tuo­da sekä oman vil­tin halutessasi!

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen työn­te­ki­jöil­le. Mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta ilmoittelemme.

Eija 050 469 8222

Hei­di 044 985 0058

Jen­ni 044 243 6428

Toi­min­taa etänä

Jär­jes­täm­me täl­lä het­kel­lä toi­min­taa lähin­nä ver­kos­sa ja ulko­na lii­kun­ta­ryh­mis­sä. Kaik­ki ryh­mäm­me löy­dät KER­HO­KA­LEN­TE­RIS­TA.

Ma, ke ja pe video­ta­paa­mi­nen Team­sis­sa klo 12 alkaen

Ke, pe ja su digi­taa­li­nen lau­ta­pe­li­ryh­mä Board­Ga­meA­re­nal­la ja Discor­dis­sa. Ke ja pe klo 17 alkaen ja su klo 18 alkaen. Pelaa­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set ovat maksuttomia.

Tiis­tai­sin Maja­kan Mie­le­tön chat Tuki­ne­tis­sä

Tors­tai­sin nais­ten­ryh­mä Team­sis­sa klo 11:30 alkaen

Face­boo­kin Maja­kan jut­tu­ryh­mäs­sä vapaa­ta jut­te­lua, päi­vän ja vii­kon tapah­tu­mis­ta infoa ja ideoi­mis­ta. Ryh­mään pää­sy vaa­tii hyväk­sy­mi­sen ryh­män mode­raat­to­reil­ta, odo­tat­han rauhassa.

Hen­ki­lö­kun­nan tavoi­tat puhe­li­mit­se joka arki­päi­vä klo 10-17 ja heil­le saa soit­taa kuu­lu­mi­sia, ahdis­tuk­sia, ilo­ja ja suruja.

Hei­di 044 985 0058

Eija 050 469 8222

Jen­ni 044 243 6428

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Jäsentalo on avoinna 1.7.21 alkaen
Arkisin ma-pe klo 10-17
Viikonloppuisin suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.