Yhteys­tie­dot

Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry

Toi­mis­to ma-pe klo 10-17
044 985 0058
info.majakkary@elisanet.fi

Käyn­tio­soi­te

Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A
00400 Hel­sin­ki

Aukio­loa­jat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyt­tä

Puheen­joh­ta­ja
Erk­ki K
puheenjohtaja.majakkary@elisanet.fi

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Eija Wal­lin­hei­mo
eija.majakkary@elisanet.fi
050 469 8222

Jär­jes­tö­sih­tee­ri
Hei­di Rau­tio
heidi.majakkary@elisanet.fi
044 985 0058

Löy­tä­vä mie­len­ter­veys­työ
Jen­ni Vari­la
jenni.majakkary@elisanet.fi tai
mieli.majakkary@elisanet.fi
044 243 6428

Maja­kan joh­to­kun­ta 2020-2021

Puheen­joh­ta­ja
Erk­ki K

Var­si­nai­set jäse­net:
Jus­si (varapj)
Allan
Irme­li
Ilk­ka
Mar­ja
Sami

Vara­jä­se­net:
Pirk­ka
Tee­mu

Joh­to­kun­ta kokoon­tuu vuon­na 2021 joka kuu­kau­den ensim­mäi­nen tai toi­nen maanantai

Voit vai­kut­taa yhdis­tyk­sen toi­min­taan mm. ehdot­ta­mal­la käsi­tel­tä­viä asioi­ta kenel­le tahan­sa joh­to­kun­nan jäse­nis­tä tai joh­to­kun­nan sih­tee­ril­le, toi­min­nan­joh­ta­ja Eija Wallinheimolle.

Ota yhteyt­tä

  Käyntiosoite

  Teuvo Pakkalan tie 1 A
  00400 Helsinki

  info.majakkary@elisanet.fi

  Aukioloajat

  Ma-pe klo 10-17
  Su klo 12-17

  Ota yhteyttä

  Eija Wallinheimo
  050 469 8222
  eija.majakkary@elisanet.fi

  Heidi Rautio
  044 985 0058
  heidi.majakkary@elisanet.fi

  Jenni Varila
  044 243 6428
  jenni.majakkary@elisanet.fi

  Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.