Yhteys­tie­dot

Ota yhteyt­tä

Toi­mis­to ma-pe klo 10-17
044 985 0058 Hei­di tai

044 235 6591 Kat­ri
info.majakkary@elisanet.fi

Puheen­joh­ta­ja
Erk­ki K

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Eija Wal­lin­hei­mo
eija.majakkary(a)elisanet.fi
050 469 8222

Jär­jes­tö­sih­tee­ri
Hei­di Rau­tio
heidi.majakkary(a)elisanet.fi
044 985 0058

Jär­jes­tö­työn­te­ki­jä
Kat­ri Mie­lo­nen
katri.majakkary(a)elisanet.fi
044 235 6591

Löy­tä­vä mie­len­ter­veys­työ
mieli.majakkary(a)elisanet.fi

Jen­ni Vari­la 
jenni.majakkary(a)elisanet.fi tai 
044 24360428

Käyn­tio­soi­te

Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A
00400 Hel­sin­ki

 

Aukio­loa­jat

Arki­sin klo 10–17 ja

sun­nun­tai­sin klo 12-17 

 

Maja­kan joh­to­kun­ta 2020-2021

Puheen­joh­ta­ja
Erk­ki K: puheenjohtaja.majakkary@elisanet.fi

Var­si­nai­set jäse­net: Jus­si (varapj), Allan, Irme­li, Ilk­ka, Mar­ja ja Sami

Vara­jä­se­net:  Pirk­ka ja Tee­mu

Joh­to­kun­ta kokoon­tuu vuon­na 2020 seu­raa­vas­ti:

12.10 ja 9.11 ja 14.12. Voit vai­kut­taa yhdis­tyk­sen toi­min­taan mm. ehdot­ta­mal­la käsi­tel­tä­viä asioi­ta kenel­le tahan­sa joh­to­kun­nan jäse­nis­tä tai joh­to­kun­nan sih­tee­ril­le, toi­min­nan­joh­ta­ja Eija Wal­lin­hei­mol­le.

Ota yhteyt­tä

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Jenni Varila 044 2436 428

jenni.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.