Yhteys­tie­dot

Ota yhteyt­tä

Toi­mis­to ma-pe klo 10-17
044-985 0058

majakka.ry(a)kolumbus.fi

Puheen­joh­ta­ja
Erk­ki K
041 432 3633

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Eija Wal­lin­hei­mo
eija.majakkary(a)elisanet.fi
050 469 8222

Jär­jes­tö­sih­tee­ri
Hei­di Rau­tio
heidi.majakkary(a)elisanet.fi
044 985 0058

Käyn­tio­soi­te

Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A
00400 Hel­sin­ki

 

 

 

Aukio­loa­jat

Arki­sin klo 10–17 ja sun­nun­tai­sin klo 12–17.

 

Maja­kan joh­to­kun­ta 2017-2019

Puheen­joh­ta­ja
Erk­ki K

Var­si­nai­set jäse­net
Ante­ro H, vara­pu­heen­joh­ta­ja
Jus­si G
Sami J
Timo L
Irme­li V
Allan W

Joh­to­kun­nan kausi päät­tyy 31.12.2019, ja seu­raa­va joh­to­kun­ta sekä puheen­joh­ta­ja vali­taan yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa pe 20.9. klo 14. Paik­ka­na Teu­von Tupa, Teu­vo Pak­ka­lan­tie 13E. Äänioi­keus on jäsen­mak­sun­sa 31.8 men­nes­sä mak­sa­neil­la jäse­nil­lä.

Ota yhteyt­tä

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.