Yhteys­tie­dot

Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry

Toi­mis­to ma–pe klo 10–17
044 985 0058
info.majakkary@elisanet.fi

Käyn­tio­soi­te

Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A
00400 Hel­sin­ki

Aukio­loa­jat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyt­tä arki­sin klo 10–17

Puheen­joh­ta­ja
Mar­ja Sol­lo-Kaup­pi­nen
puheenjohtaja.majakkary@elisanet.fi
044 587 2383

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Eija Wal­lin­hei­mo
eija.majakkary@elisanet.fi
050 469 8222

Jär­jes­tö­sih­tee­ri
Hei­di Rau­tio
heidi.majakkary@elisanet.fi
044 985 0058

Löy­tä­vä mie­len­ter­veys­työ
Mil­la Karls­son
milla.majakkary@elisanet.fi
044 243 6428

Maja­kan ret­ki­pu­he­lin
050 35 88 940

Maja­kan hal­li­tus 2022–2023

Puheen­joh­ta­ja
Mar­ja Sollo-Kauppinen

Var­si­nai­set jäse­net
Lou­na (vara­pu­heen­joh­ta­ja)
Jus­si
Mer­vi
Erk­ki
Lau­ra
Allan

Vara­jä­sen
Arto

Hal­li­tus kokoon­tuu vuon­na 2023 seu­raa­vas­ti: 9.1/7.2/7.3/17.4/16.5/8.6/7.8/12.9/12.10/13.11/18.12 jäsen­ta­lol­la klo 18.15.

Voit vai­kut­taa yhdis­tyk­sen toi­min­taan mm. ehdot­ta­mal­la käsi­tel­tä­viä asioi­ta kenel­le tahan­sa hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä tai sen sih­tee­ril­le, toi­min­nan­joh­ta­ja Eija Wallinheimolle.

Ota yhteyt­tä

  Käyntiosoite

  Teuvo Pakkalan tie 1 A
  00400 Helsinki

  info.majakkary@elisanet.fi

  Aukioloajat

  Ma–pe klo 10–17

  Ota yhteyttä

  Eija Wallinheimo
  050 469 8222
  eija.majakkary@elisanet.fi

  Heidi Rautio
  044 985 0058
  heidi.majakkary@elisanet.fi

  Milla Karlsson 
  044 243 6428
  milla.majakkary@elisanet.fi

  Majakan retkipuhelin
  050 358 8940

  Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.